ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์ เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เสาวลักษณ์ พันธบุตร
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ คาแร็กเตอร์;สติกเกอร์;สังคมออนไลน์
หน่วยงาน สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ศึกษาจากกลุ่มนิสิต ใช้แบบสอบถาม พบว่า แนวคิดและรูปแบบในการสร้างคาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วย การออกแบบคาแร็กเตอร์ต้องแสดงอารมณ์หลากหลาย ร้อยละ 4.49, คาแร็กเตอร์ใหม่ไม่ซ้ำใคร ร้อยละ 4.07, มีบุคลิกเด่นเฉพาะตัว เช่น ตลก อ้วน กวน น่ารัก ร้อยละ 4.03, มีขนาดเหมาะสมทำให้เห็นชัดเจน ร้อยละ 3.95, มีการใช้คำที่ทันสมัย โดนใจ ร้อยละ 3.94, และเน้นสีสันสวยงามมากกว่าลายเส้นขาว-ดำ ร้อยละ 3.75, สอดคล้องกับการศึกษาแนวคิดและรูปแบบจากบทสัมภาษณ์นักออกแบบคาแร็กเตอร์ดังนี้ การออกแบบต้องไม่ซ้ำใคร มีลายเส้น การลงสี ขนาด-สัดส่วน และการจัดองค์ประกอบที่มีลักษณะเฉพาะของนักออกแบบแต่ละคน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/199902
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์ เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง