ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคมและผลการดำเนินงานในธุรกิจบริการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กุลยา อุปพงษ์
คำสำคัญ กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสังคม ต้นทุนธุรกรรม ผลการดำเนินงาน ธุรกิจบริการ สปา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทางสื่อสังคม หรือ SM CRM เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญในยุคสื่อสังคม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า การใช้ SM CRM ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านการขาย หรือด้านการบริการ ล้วนแต่ส่งผลต่อการลดต้นทุนธุรกรรม นอกจากนั้นยังส่งผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเป็นธรรมไม่ส่งผลต่อความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่าง SM CRM กับผลการดำเนินองค์กร แต่การสร้างความเป็นธรรมของผู้ประกอบการในองค์กรส่งผลทางตรงต่อผลการดำเนินงานองค์กร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1NVEtytppBcBUgBqoadDZimdahyIRhADx
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: search/result_search.php

Line Number: 178


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง