ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของเปปไทด์ออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยต่อกระบวนการตายของเซลล์และการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิภาวัลย์ ศรนรินทร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ
คำสำคัญ Peptides, cancers, GSP1, GSP2, f(1-10) and f(17-28)
หน่วยงาน สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ ศึกษาเกี่ยวกับเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่แยกได้จากต้นดองดึง (Gloriosa superba Lin.) คือ GSP1 และ GSP2 และเปปไทด์จาก ลูนาซิน ที่แยกได้จากถั่วเหลือง คือ f(1-10) และ f(17-28) พบว่าเปปไทด์สายเดี่ยวไม่สามารถยับนั้งเซลล์มะเร็งได้ แต่เปปไทด์ผสมระหว่าง GSP1 กับ f(1-10) และ GSP2 กับ f(17-28) สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ได้ โดยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการฆ่าตัวตายของเซลล์ (apoptosis) โดยไปยับยั้งการแสดงออกของ miRNA-21 ซึ่งมักจะพบมากในเซลล์มะเร็ง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ประสิทธิภาพของเปปไทด์ออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยต่อกระบวนการตายของเซลล์และการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง