ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระดับสาร ซีดี26, ดีพีพีโฟ และ สับสแทนพีในรูปที่ถูกตัดสั้นในซีรั่มของคนไข้สะเก็ดเงิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพิชา กงทอง
คำสำคัญ CD26/DPPIV;Narrowband UVB;Pruritus;Psoriasis;Substance P
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อาการคันเป็นอาการที่พบได้บ่อยร้อยละ 60 ถึง 90 ในโรคผื่นผิวหนังสะเก็ดเงิน อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาใดที่บ่งชีสาเหตุอาการที่ชัดเจนในโรคนี้ได้ ที่ผ่านมาการศึกษาเกี่ยวกับระดับสาร ซีดี26, ดีพีพีโฟ และ สับสแทนพีในรูปที่ถูกตัดสั้น ในซีรั่มของคนไข้สะเก็ดเงิน และพบว่าสารดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับอาการคันในโรคผื่นผิวหนังสะเก็ดเงิน ผลการศึกษาพบว่าระดับสาร ซีดี26, ดีพีพีโฟ มีปริมาณมากขึ้นและ สับสแทนพีในรูปที่ถูกตัดสั้น มีปริมาณลดลงในซีรั่มของอาสาสมัครโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน ปริมาณดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการคัน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง