ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของขนมปังขาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โศรดา วัลภา
เจ้าของผลงานร่วม กุลรภัส วชิรศิริ , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ฐิติชญา สุวรรณทัพ
คำสำคัญ การทดแทนแป้งสาลี;ขนมปัง;เปลือกทุเรียน;ใยอาหาร
หน่วยงาน ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียนด้วยการทดแทนส่วนของแป้งสาลี ร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ต่อคุณสมบัติด้านเคมีกายภาพ และคุณสมบัติด้านประสาทสัมผัสของขนมปังขาว การเสริมใยอาหารร้อยละ 5 ไม่ทำให้ปริมาตรและเนื้อสัมผัสของขนมปังเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับขนมปังที่ไม่เสริมใยอาหาร ส่วนการเสริมใยอาหารร้อยละ 10 ทำให้สีขนมปังเปลี่ยน ปริมาตร และเนื้อสัมผัสของขนมปังอย่างมีนัยสำคัญ แต่การทดสอบด้านประสาทสัมผัสไม่แตกต่างกับขนมปังที่ไม่เสริมใยอาหารและขนมปังที่เสริมใยอาหารร้อยละ 5 การเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในขนมปังจึงสามารถทำได้ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 โดยทำให้ผลิตภัณฑ์ยังคงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.crdc.kmutt.ac.th/document/download/agr/agr4/205-208.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของขนมปังขาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง