ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ และระดับมาลอนไดแอลดีไฮด์ ของใบอ้อย 10 สายพันธุ์ ภายใต้สภาวะขาดน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิศาชล แจ้งพรหมมา
เจ้าของผลงานร่วม ประสิทธิ์ ใจศิล , พัชริน ส่งศรี , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , ศักดา ดาดวง , สมปอง ธรรมศิริรักษ์
คำสำคัญ สภาวะแล้ง;ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน;ต้นอ้อย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การประเมินระดับมาลอนไดแอลดีไฮด์ และการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ของใบอ้อย 10 สายพันธุ์ ภายใต้สภาวะขาดน้ำ โดยกำหนดให้ปัจจัยแรกเป็นระดับของการขาดน้ำ ได้แก่ 1) ได้รับน้ำเต็มที่ และ 2) ขาดน้ำ ที่อายุ 90 ถึง 100 วันหลังปลูก และให้น้ำกลับคืนจนถึงอายุ 110 วันหลังปลูก และปัจจัย ที่สองเป็นพันธุ์อ้อย 10 พันธุ์ได้แก่ Uthong 6, Khon Kaen 80, K86-161, Khon Kaen 3, 03-4-425, KU60-1, Phill 66-07, B34-161, Uthong 2 และ LF82-2122 ซึ่งจากการศึกษานี้พบว่า เมื่ออ้อยขาดน้ำทำให้ค่าปริมาณน้ำสัมพัทธ์ในใบลดลง ส่วนปริมาณการรั่วไหลของ สารอิเล็กโทรไลต์พบว่ามี ค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออ้อยขาดน้ำ และอ้อยสายพันธุ์ LF82-2122, K86-161 และ Khon Kaen 3 เป็นสายพันธุ์ที่ทนแล้ง โดยประเมินจากปริมาณการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อ้อยทั้ง 3 สายพันธุ์นั้นมีความคงทนของเยื่อหุ้มเซลล์สูงที่สุดเมื่อต้นอ้อยกระทบแล้ง สำหรับระดับมาลอนไดแอล ดีไฮด์ที่วัดได้นั้นพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในระหว่างพันธุ์และระดับน้ำที่ได้รับ จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการประเมินการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการประเมินความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์ ที่เกิดจากภาวะเครียดเนื่องจากการขาดน้ำได้ และยังมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองอ้อยสายพันธุ์ ทนแล้งได้ สำหรับระดับมาลอนไดแอลดีไฮด์นั้นยังมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม ในการประเมิน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=114.pdf&id=638&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ และระดับมาลอนไดแอลดีไฮด์ ของใบอ้อย 10 สายพันธุ์ ภายใต้สภาวะขาดน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง