ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการสายโซ่อุปทานและการใช้แสงอัลตราไวโอเลตซีร่วมกับการลดอุณหภูมิล่วงหน้าด้วยน้ำเย็น ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทและ พันธุ์เหลืองทอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หิรัญ จารึกดี
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่
คำสำคัญ การจัดการสายโซ่อุปทาน อัลตาไวโอเลตซี พริก
หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย รูปแบบการจัดการสายโซ่อุปทานของพริกสด ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการผลผลิตตั้งแต่ เก็บผลผลิต คัดเกรด เพื่อบรรจุใส่กล่อง และขนส่งไปยังจุดค้าปลีก ผลพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทกับพันธุ์เหลืองทองที่ให้แสง UV-C ที่ความเข้มแสง 4.4 KJ.m-2 ร่วมกับน้ำเย็น ทำให้อุณหภูมิในบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่งมีอุณภูมิคงที่ ความชื้นต่ำช่วยลดการหายใจและทำให้สูญเสียน้ำหนักสดน้อยที่สุด และไม่พบผลพริกที่เหี่ยว เน่า เกิดโรค การให้แสง UV-C สามารถกระตุ้นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการสูญเสียน้ำหนัก คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง