ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลไม้ในถาดโฟม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เมธินี เห่วซึ่งเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม ดนัย บุณยเกียรติ , นิธิยา รัตนาปนนท์ , อุษาวดี ชนสุต
คำสำคัญ ผลไม้ในถาดโฟม
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การยืดอายุการวางจำหน่ายและรสชาดของผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคของมะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย ด้านจุลชีววิทยา อายุการเก็บรักษา เพื่อการส่งออก การทดลองเบื้องต้นกับมะม่วงสุกพบว่าการชุบสารเพออ็อกซีอะซีเตดแอซิดช่วยลดจุลินทรีย์ได้ดีกว่าโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ มีการศึกษาของต่างประเทศพบว่าโซเดียมไฮโปรคลอไรด์เมื่อรวมกับคลอรีนก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง การเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียลภาชนะบรรจุ การตัดแบ่งจำนวนน้อยจะรักษาคุณภาพได้ดีเพราะจะทำให้มะม่วงมีบาดแผล และการหายใจจำนวนน้อยวัดจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนี้ชนิดของมีดที่ใช้หั่นยังมีผลต่อคุณภาพและรสชาด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลไม้ในถาดโฟม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง