ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแทรกผ่านความร้อนและการเกิดรีโทรเกรเดชันระหว่างการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวกล้องผสมถั่วบรรจุในรีทอร์ทเพาช์และกระป๋อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรพรรณ วิรัช
คำสำคัญ Brown Glutinous Rice;Enzymatic Hydrolysis;Gelatinization;Glycemic Index;Parboiling;Ready-To-Eat Product
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การทำข้าวพาร์บอยล์ไม่เพียงแต่มีผลต่อองค์ประกอบทางโภชนาการ สี และเนื้อสัมผัสของข้าวเหนียวกล้องเท่านั้น แต่ยังช่วยลดระดับดัชนีน้ำตาลลง และยังช่วยเพิ่มปริมาณสตาร์ชต้านทานการย่อยขึ้นอีกด้วย โดยข้าวพาร์บอยล์ที่ผ่านการแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และนึ่งจนกระทั่งมีระดับการเกิดเจลาติไนซ์ร้อยละ 100 ได้คะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด และข้าวเหนียวกล้องผสมถั่ว ในอัตราส่วน 2:1 พบค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำที่สุด และปริมาณสตาร์ชต้านทานการย่อยมากที่สุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การแทรกผ่านความร้อนและการเกิดรีโทรเกรเดชันระหว่างการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวกล้องผสมถั่วบรรจุในรีทอร์ทเพาช์และกระป๋อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง