ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การหาลักษณะเฉพาะของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและลีโวกลูโคแซนที่ตรึงกับฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในอากาศและการปล่อยจากการเผาชีวมวล จากเตาเผาระบบเปิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ดวงเดือน เทพนวล
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ , ดร.ว่าน วิริยา
คำสำคัญ PM2.5;PAHs;Levoglucosan;ฺBiomass burning;Combustion chamber;Source identification
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ค่าอัตราส่วนของสารประกอบ PAHs ยืนยันได้ว่า “การเผาชีวมวล”เป็นแหล่งที่มาหลักของมลพิษในอากาศ พบปริมาณของ biomass burning tracers ที่ตรึงกับฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในอากาศช่วงหมอกควันสูงในสัดส่วนที่สูงและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ “การเผาชีวมวลในที่โล่ง” จำนวนมากที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ข้อมูลสัดส่วนของ Levoglucosan/K+ กับ Levoglucosan/Mannosan บ่งชี้ชัดว่าการเผาในที่โล่ง มาจาก “ไฟป่า” มากกว่าภาคการเกษตร เนื่องจากค่าอัตราส่วนตรงกับค่าที่ได้จากการจำลองการเผาพืชป่าโดยใช้เตาเผาแบบเปิด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การหาลักษณะเฉพาะของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและลีโวกลูโคแซนที่ตรึงกับฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในอากาศและการปล่อยจากการเผาชีวมวล จากเตาเผาระบบเปิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง