ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลขิง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. อรดี สหวัชรินทร์
คำสำคัญ พืชตระกูลขิง;ขยายพันธุ์ขิง;เนื้อเยื่อขิง
หน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ปัจจุบันการเกษตรไทยมีความก้าวหน้ามาก ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ในการขยายพันธุ์พืช โดยปกติการขยายพันธุ์จะทำด้วยการลงดิน แต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำในขวดคือ การนำส่วนที่เล็กของขิง เช่น เนื้อเยื่อส่วนหัว ส่วนใบ หรือส่วนราก มาทำความสะอาดให้ปลอดเชื้อจุลลินทรีย์ แล้วนำไปใส่ในขวดที่มีสารอาหารและแร่ธาตุสำหรับพืช ทำให้เกิดเป็นต้นกล้าทีมีคุณภาพและปลอดเชื้อ จึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=1gYoNuQpwpg
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลขิง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง