ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับคลุกใบอ้อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
คำสำคัญ เครื่องสับคลุกใบอ้อย;การเพิ่มผลผลิตอ้อย
หน่วยงาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย จึงต้องใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(เครื่องสับคลุกใบอ้อย) ช่วยแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยหลังการตัดสด เพราะสภาพแปลงอ้อยหลังการตัดสดจะมีเศษใบอ้อยมากมายและอาจเกิดติดไฟทำลายตออ้อยได้ ทำให้ผลผลิตอ้อยคุณภาพต่ำและราคาตกต่ำด้วย เครื่องสับคลุกใบอ้อยเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ช่วยชาวไร่อ้อยโดยอกแบบคลุกใบอ้อยลงไปในดิน ดิน เพื่อเป็นปุ่ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสดเป็นอาหารชั้นดีของอ้อย และยังสามารถบำรุงตออ้อยให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพสูงด้วย นอกจากนี้ยังลดมลพิษจากการไม่เผาซากอ้อยแต่ใช้วิธีสับคลุกลงดินแทนด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=NXRIM-dW-UY
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับคลุกใบอ้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง