ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้เชื้อราหมักมันสำปะหลังใช้เป็นอาหารโค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
คำสำคัญ เชื้อราหมักมันสำปะหลัง;อาหารโค
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การใช้มันสำปะหลังมาเป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์นั้น ต้องเสริมปริมาณโปรตีนในสูตรอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น เช่น กากถั่วเหลือง กากปาล์ม ยอดข้าวโพด-ฝักอ่อน จึงจะทำให้สูตรอาหารมีปริมาณโปรตีนเพียงพอกับความต้องการอาหารของสัตว์ ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นและจากการวิจัยพบว่าการใช้เชื้อราแอสเพอร์จีรัส นีเจอร์ มาหมักกับมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์นั้นใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโคมากที่สุด ทั้งในด้านปริมาณโปรตีนที่สูงขึ้นถึง 8 เท่าตัว และจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักมีความสมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ji5vaAIJv34
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้เชื้อราหมักมันสำปะหลังใช้เป็นอาหารโค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง