ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำยางแท่ง STR 20
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย
คำสำคัญ ยางแท่ง STR 20;การทำยางแท่ง
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เมื่อยางก้อนถูกขนส่งมาถึงโรงงานสู่ขั้นตอนการชั่งน้ำหนักยางส่วนหนึ่งจะถูกสุ่มนำเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของยางรวมถึงการตรวจหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง(DRC) เพื่อใช้ในการหาน้ำหนักยางแห้งสำหรับคิดราคาซื้อขาย ยางก้อนทั้งหมดจะถูกส่งขนส่งต่อไปยังโรงเก็บ เก็บพักไว้ให้สิ่งเจือปนในก้อนยางเปื่อยยุ่ยรอการแปรรูปต่อไป กระบวนการทำยางแท่ง เริ่มต้นการนำก้อนยางเข้าเครื่องฉีกหยาบ จากนั้นลำเลียงสู่ถังล้าง จากถังล้างถังล้างที่1 ลำเลียงสู่เครื่องบด บดให้ก้อนยางมีขนาดเล็กลง จากนั้นลำเลียงสู่ถังล้างอีกครั้งโดยใช้วิธีตีกวนในน้ำ ก้อนยางจะถูกลำเลียงจากถังล้างหนึ่งไปอีกถังล้างหนึ่ง จนครบ 6 ถังจนชิ้นยางสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ชิ้นยางจะถูกบดให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จนสุดท้ายถูกบดให้เป็นเม็ดเล็กๆขนาดเท่าเม็ดโฟม จากนั้นจะถูกบรรจุลงในกล่องแล้วนำเข้าเครื่องอบความร้อนเป็นเวลา 4 ชั่งโมงจะได้ก้อนยางที่แห้งสนิทมีสีเหลืองทอง จากนั้นนำเข้าเครื่องอัดเป็นแท่งสังเกตุเห็นสีของยางที่เข้ม จากนั้นผ่านเข้าชั่งน้ำหนักก้อนยางที่แห้งสนิทมีสีเหลืองทองนำเข้าอัดรวมแท่งผ่านเครื่องชั่งน้ำหนัก รอตรวจสอบคุณภาพห่อด้วยพลาสติกบรรจุ รอการขนส่งสู่ลูกค้าต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การทำยางแท่ง STR 20 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง