ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากแหนแดงอบแห้งในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
เจ้าของผลงานร่วม อมรรัตน์ วันอังคาร , กุลยาภัสร์ วุฒิจารี , ณัฐมนตรี คงกระพันธ์ , ณัฐพงศ์ วงศ์ใหญ่
คำสำคัญ แหนแดง;ปลานิลแดงแปลงเพศ;การเจริญเติบโต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อหาระดับที่เหมาะสมของแหนแดงในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus) น้ำหนัก เริ่มต้นเฉลี่ย 10.24 กรัมต่อตัว เลี้ยงในตู้กระจกขนาด 150 ลิตร ให้อาหาร 6 ชนิด แบ่งออกเป็นชนิดละ 3 กลุ่ม อาหารทดสอบมีโปรตีน 30% ประกอบด้วย ปลาป่น กากถั่วเหลือง รำข้าว ข้าวโพด และไวตามินแร่ธาตุ โดยมีแหนแดงแห้งในอาหารที่ระดับ 0, 8, 16, 26, 35, 40% หรือทดแทน 0, 10, 20, 30, 40 และ 50% ของโปรตีนจาก ปลาป่น ผลการทดลองพบว่า การใช้แหนแดงในอาหารมีผลต่อน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักเพิ่ม การเจริญเติบโตจำเพาะ ยกเว้นเมื่อใช้ในระดับที่ 16 และ 26% อย่างไรก็ตามปริมาณอาหารที่กินและอัตราการรอดชีวิต ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง ด้านต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักเพิ่ม 1 กก. ของปลาเมื่อใช้ แหนแดง 16, 26 และ 40% ในอาหาร ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ด้วยเหตุนี้ แหนแดงจึงสามารถเป็นอาหารที่ต้นทุนต่ำ มีคุณค่าทางอาหารสูงพอสำหรับปลา สามารถใช้ในอาหารปลานิลแปลงเพศได้ถึง 26%
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=1111.pdf&id=778&keeptrack=12
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้ประโยชน์จากแหนแดงอบแห้งในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง