ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้เศษมะม่วงหิมพานต์คั่วทดแทนถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก การย่อยได้และสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กในอาหารไก่เนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุจิตรา หาคม
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
คำสำคัญ เศษมะม่วงหิมพานต์;สมรรถนะการผลิต;ไก่เนื้อ
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย FFSBM) ในอาหารไก่เนื้อ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทดแทนถั่วเหลืองไขมันเต็มไปด้วยเศษมะม่วงหิมพานต์คั่วมีผลต่อคุณภาพซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตไก่เนื้อแก่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการประยุกต์เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการใช้เศษมะม่วงหิมพานต์คั่วทดแทนถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก การย่อยได้และสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กในอาหารไก่เนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง