ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาสารที่ใช้ต้มไข่ให้ปอกเปลือกง่าย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปวีณา ทองคำฟู
เจ้าของผลงานร่วม มงคล พรมตวา
คำสำคัญ ไข่ต้ม;สารที่ใช้ต้มไข่ให้ปอกเปลือกง่าย
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาสารที่ใช้ต้มไข่ให้ปอกเปลือกง่าย เพื่อศึกษาสารที่ใช้ต้มไข่ให้ปอกเปลือกง่าย มีวิธีดำเนินการ โดยการนําบีกเกอร์มา 3 ใบ ใบที่ 1 ใส่น้ำเปล่าปริมาณ 200 มิลลิลิตร ผสมเกลือ 5 กรัม คนให้ละลาย ใบที่ 2 ใส่น้ำเปล่าปริมาณเท่ากัน ใส่สารส้ม 5 กรัม คนให้ละลาย ใบที่ 3 ใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวปริมาณ 200 มิลลิลิตร จากนั้นนําบีกเกอร์ใส่น้ำและไข่ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 ใบนําไปต้ม 30 นาที นําไข่ที่ต้มเรียบร้อยแล้วลงแช่ในน้ำเย็น 5 นาที นําไข่ทั้ง 3 ฟอง มาปอกเปลือกเพื่อเปรียบเทียบความยากง่ายในการปอกเปลือกของไข่ไก่ พบว่า 1. เกลือ ไข่จะปอกง่ายกว่าต้มด้วยน้ำเปล่า และผิวของไข่ขาวสะอาด ไข่ขาวมีความเรียบเงาไข่ไม่ติดเปลือก ดูแล้วน่ารับประทาน 2. สารส้ม ไข่จะปอกง่ายเหมือนกับต้มด้วยน้ำเกลือ แต่ผิวเนื้อของไข่ขาวดูเหมือนมีตะกอนติดสีเทาและดํา ติดตามผิวของไข่ขาว ไข่ขาวมีความเหนียวกว่าต้มด้วยเกลือและน้ำเปล่า ผิวเรียบแต่ไม่น่ารับประทาน 3. น้ำเปล่า ไข่จะปอกยากเนื้อของไข่ติด เปลือกไข่มากผิวขรุขระไม่น่ารับประทาน สารที่ใช้ในการต้มไข่ให้ปอกเปลือกง่าย คือ เกลือ รองลงมาคือสารส้ม และน้ำเปล่า
ข้อมูลเพิ่มเติม http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/attachments/184_project002.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาสารที่ใช้ต้มไข่ให้ปอกเปลือกง่าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง