ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแสดงออกของแอนติเจนและความหลากหลายของยีน HNA-2 ในประชากรไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนกพล ศิริพานทอง
คำสำคัญ Human neutrophil antigen-2;HNA-2 positive;HNA-2 null;CD177 gene;nonsense single nucleotide polymorphisms;Thai blood donors
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษานี้ได้พัฒนาวิธีการตรวจแอนติเจน human neutrophil antigen-2 (HNA-2) ด้วยวิธี flow cytometry โดยใช้แอนติบอดีต่อ CD177 (HNA-2) และ CD45 ทำให้สามารถจำแนกตัวอย่างที่มีฟีโนไทป์ HNA-2 positive (รูป A) และฟีโนไทป์ HNA-2 null (รูป B) ตามผลการแสดงออกของแอนติเจน HNA-2 ≥5% และ <5% ตามลำดับ นอกจากนี้จากการศึกษาลำดับเบสของยีน CD177 พบว่า SNPs A787T บน exon 7 และ G1254A บน exon 9 มีความสัมพันธ์กับลักษะการแสดงออกของแอนติเจน HNA-2 null ในผู้บริจาคเลือดคนไทย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การแสดงออกของแอนติเจนและความหลากหลายของยีน HNA-2 ในประชากรไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง