ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ;แป้งเมล็ดขนุน;กลีเซอรีน
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา พบว่า สูตรที่เหมาะสมในการทำพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน คือ กลีเซอรีน ร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 ของน้ำหนักแป้งเมล็ดขนุน อัดขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นำมาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน พบว่า กลีเซอรีนร้อยละ 50 ของน้ำหนักแป้งเมล็ดขนุนมีความเหมาะสมในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมากที่สุด มีค่าความชื้นร้อยละ 11.20 สามารถเกาะตัวกันเป็นแผ่นได้ดี ความต้านทานแรงดึงอยู่ที่ 0.57 ค่าความยืดหยุ่น 14.92 ร้อยละการยืดตัวที่จุดขาด 8.72 ค่าความแข็ง 55.10 สามารถเรียงซ้อนชั้นได้สูงสุดถึง 109 ชั้น ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย 4.26±0.71 และ 3.84±1.06 ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/2931/RMUTT-151718.pdf?sequence=1
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง