ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของปลายเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
คำสำคัญ ปลายเดือย;ไก่เนื้อ;สมรรถนะการเจริญเติบโต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลของการใช้ปลายเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ โดยใช้ไก่เนื้อสายพันธุ์ Arbor Acres อายุ 1 วัน จำนวน 200 ตัว ให้ไก่เนื้อได้รับอาหารและน้ำอย่างเต็มที่ จนกระทั่งอายุ 42 วัน จากผลการศึกษา พบว่าไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่มีระดับปลายเดือย มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน มีค่าเป็น 51.30, 49.27, 49.64, 49.76 และ 48.97 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ เช่นเดียวกับปริมาณอาหารที่กิน มีค่าเป็น 105.63, 10.3.45, 105.00, 104.47 และ 103.57 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว มีค่าเป็น 2.06, 2.10, 2.12, 2.10 และ 2.11 ตามลำดับ จากการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าสามารถใช้ปลายเดือยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารไก่เนื้อได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=1011.pdf&id=768&keeptrack=214
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของปลายเดือยในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง