ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสังกะสีไกลซีนต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ และความเข้มข้น ของสังกะสีในนกกระทาญี่ปุ่นไข่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ ชินราศรี
เจ้าของผลงานร่วม อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , พิมพ์ชนก ยอดแคล้ว , ปุณณรัตน์ โสภิษฐพงษ์ , อภิรดี มีชัย , หฤทัย จงตามกลาง , วรรณสุคนธ์ สายเนตร , สมพงษ์ อ่อนสังข์
คำสำคัญ สังกะสีอินทรีย์;สังกะสีอนินทรีย์;สมรรถนะการผลิต;นกกระทาญี่ปุ่นไข่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลของสังกะสีไกลซีนต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ และความเข้มข้นของสังกะสีในไข่ของนกกระทา ใช้นกกระทาญี่ปุ๋นระยะไข่อายุ 78 วัน จำนวน 300 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มการทดลอง กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารสูตรควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารที่เสริมสังกะสีอนินทรีย์จากสังกะสีซัลเฟต 25 มก./กก., กลุ่มที่ 3, 4 และ 5 ได้รับอาหารที่เสริมสังกะสีอินทรีย์จากสังกะสีไกลซีนที่ระดับ 25, 50 และ 75 มก./กก. ผลการศึกษาพบว่า การเสริมสังกะสีไกลซีนและสังกะสีซัลเฟตไม่ส่งผลต่อปริมาณการกินได้ ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ และความเข้มข้นของสังกะสีในไข่ของนกกระทาญี่ปุ่นไข่ จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการเสริมสังกะสีไกลซีนไม่ทำให้สมรรถนะการผลิต และคุณภาพไข่ของนกกระทาเพิ่มขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=921.pdf&id=759&keeptrack=18
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของสังกะสีไกลซีนต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ และความเข้มข้น ของสังกะสีในนกกระทาญี่ปุ่นไข่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง