ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของลิงแสม พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหิศร ประภาสะโนบล
คำสำคัญ ค่าโลหิตวิทยา;เคมีโลหิต;ลิงแสม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของลิงแสม ณ พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี เก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดำขาหนีบของสิงแสมวัยเจริญพันธุ์และโตเต็มวัย จำนวน 65 ตัว (เพศผู้ 39 ตัวและเพศเมีย 26 ตัว) ผลการศึกษาค่าโลหิตวิทยาของลิงเพศผู้และเพศเมีย พบความแตกต่างของจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ ค่าเคมีโลหิตลิงเพศผู้และ เพศเมีย พบความแตกต่างของครีเอตรินิน โคเลสเทอรอล เอ็นไซม์กลูตาเมต ไพโรฟอสเฟต ทรานอะมิเนส และอัลคาไลน์ฟอสฟาเทส และพบความแตกต่างของกรดยูริคและโปรตีนรวม หากพิจารณาตามช่วงอายุและเพศในลิงเพศผู้ พบความแตกต่างของครีเอตรินิน และคลอเลส เทอรอล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=90.pdf&id=757&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของลิงแสม พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง