ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชนีวรรณ บุญอนนท์
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์;มรดกทางวัฒนธรรม;การท่องเที่ยว;ตำบลไตรตรึงษ์;จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานมรดกทางวัฒนธรรม ของตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของตำบลไตรตรึงษ์ นั้นมี 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้สอยและตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่นำไปบริโภคมรดกทางวัฒนธรรมของตำบลไตรตรึงษ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนมาตรฐานทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ควรผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกของ ตำบลไตรตรึงษ์ได้แก่ เสื้อสกรีน ภาพโปสการ์ด และผ้าปักลาย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://research.crru.ac.th/index.php/journal/main/fulltext/294/19
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง