ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง "ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน"
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปฐมพร ดำงาม
คำสำคัญ ก้าวล้ำสู่ผู้นำ;อาเซียน
หน่วยงาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สารคดีชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาให้คนไทยได้ พร้อมที่จะรับมือกับอาเซียนได้ภายในปี 2558 จัดทำขึ้นโดยนายปฐมพร ดำงาม, นางสาวกณัฐฐา ศรีพงษ์ นักเรียนของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสฝึกฝนระดับภาคเพื่อจะนำไปแข่งขันในโอกาสต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=igkDMhW-E0w
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


"ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง