"ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน"

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน"
เจ้าของผลงาน :  ปฐมพร ดำงาม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ก้าวล้ำสู่ผู้นำ, อาเซียน
หน่วยงาน :  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
คำอธิบาย :  สารคดีชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาให้คนไทยได้ พร้อมที่จะรับมือกับอาเซียนได้ภายในปี 2558 จัดทำขึ้นโดยนายปฐมพร ดำงาม, นางสาวกณัฐฐา ศรีพงษ์ นักเรียนของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสฝึกฝนระดับภาคเพื่อจะนำไปแข่งขันในโอกาสต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=igkDMhW-E0w
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
"ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710