ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Chemical Components and Biomass Burning Tracers in PM2.5 and Health Risk Assessment in Northern Border of Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Radshadaporn Janta
เจ้าของผลงานร่วม Asst.Prof.Dr.Thaneeya Chetiyanukornkul
คำสำคัญ Air pollution, PM2.5, PAHs, Levoglucosan, Ions
หน่วยงาน Environmental Science Research Center, Faculty of Science, Chiang Mai University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Biomass burning is one of the main causes of the smoke crisis in the north of Thailand. This study found that the PM2.5 concentrations in the smoke episode were approximately 4-5 times significantly higher than those in the non-smoke episode. The PM2.5 concentrations showed a correlation with PAHs, levoglucosan and ions concentrations. Accordingly, the levoglucosan concentrations, used as the biomass burning tracers, were strongly correlated with potassium in the smoke episode. These results indicated that the increasing PM2.5 concentrations during the smoke episode were from biomass burning sources and the areas in the northern border of Thailand during the smoke episode could lead to an increased risk of cancer and mutation.
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


Chemical Components and Biomass Burning Tracers in PM2.5 and Health Risk Assessment in Northern Border of Thailand is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง