ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันทวรรณ ฉวีวรรณ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ไอศกรีมดอกโสน;การพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ไอศกรีมเสริมดอกโสน เป็น 3 ระดับ ดังนี้ ร้อยละ 10 20 และ 30 ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับ ไอศกรีมดอกโสนร้อยละ 10 มากที่สุด ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ซึ่งอยู่ ในระดับชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง คุณภาพทางกายภาพ ไอศกรีมดอกโสนมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 0.12 ไขมันร้อยละ 3.75 และเส้นใยร้อยละ 3.21 ตามลำดับ คุณภาพทางจุลินทรีย์ ไอศกรีมดอกโสน พบว่า มีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเท่ากับ 78X10-2 CFU/ml ซึ่งไม่เกินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 222 (พ.ศ. 2544) ไอศกรีมดอกโสนมีต้นทุนการผลิตต่อ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 12 บาท ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเท่ากับไอศกรีมสูตรควบคุม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/141.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง