ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วสุ ปฐมอารีย์
เจ้าของผลงานร่วม กรรณิการ์ ดวงมาลย์ , รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
คำสำคัญ แอคติโนมัยซีท;ตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน;ความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สามารถแยกเชื้อแอคติโนมัยซีทซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีศักยภาพสูงในการสร้างสารออกฤทธิ์ชีวภาพได้ 137 ไอโซเลท ส่วนใหญ่จัดอยู่ในสกุล Streptomyces มีเชื้อใหม่ 2 สปีชีส์ คือ Streptomyces ferrugineus และ Jiangella mangrovi มีแอคติโนมัยซีท 89 ไอโซเลท (65 เปอร์เซ็นต์) ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทดสอบได้อย่างน้อย 1 ชนิด ที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคได้ การทำ bioautography พบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ staphylococcus aureus และ Candida albicans ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง