ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับลงเวลาการเข้าปฎิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิยดา ยะไวทย์
เจ้าของผลงานร่วม ขวัญฤทัย สิริจินดา , พณชัย บรรจงรอด
คำสำคัญ ระบบลงเวลาเข้าปฎิบัติงาน;การจดจำใบหน้า;การประมวลผลภาพ
หน่วยงาน สาขาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาผลการทดลองใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อลงเวลาการทำงาน พัฒนาโปรแกรมจดจำใบหน้าเพื่อระบุตัวบุคคล และ ศึกษาถึงวิธีการระบุตำแหน่งการใช้โทรศัพท์มือถือในการลงเวลาการปฏิบัติงาน โดยการนำแอพพลิเคชันที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทดสอบ และดูผลลัพท์ของการทดสอบ พบว่า แอพพลิเคชันสามารถจดจำใบหน้าได้แม่นยำ 100 %
ข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rmu.ac.th/project-journal/assets/uploads/formidable/6/4-1-5-29-36.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับลงเวลาการเข้าปฎิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง