ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อะโวกาโดพันธุ์ปากช่อง 2 8
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ
คำสำคัญ การปลูกอะโวกาโด;พันธุ์อะโวกาโด;การส่งออกอะโวกาโด
หน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อะโวกาโด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Persea americana เป็นพืชพื้นเมืองในแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาแถบร้อน ส่วนในประเทศไทยอะโวกาโดมีปลูกกันมานานไม่ต่ำกว่า 90 ปี ที่สถานีวิจัยปากช่องยังคงรวบรวมพันธุ์อะโวคาโดไว้ ใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการคัดทดสอบพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์ อะโวคาโดมีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น จึงถือว่าเป็น “อาหารเพื่อสุขภาพ”เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุ และสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกาย ทำให้อาจารย์ฉลองชัยคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ อะโวกาโดปากช่อง 28 ณ มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ(โปรตีนสูง ไขมันต่ำ วิตามินAสูง) และเกิดมูลค่าทางการตลาด การส่งออกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=eTaszLmSL1k
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อะโวกาโดพันธุ์ปากช่อง 2 8 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง