ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยในไร่อ้อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
คำสำคัญ เครื่องใส่ปุ๋ย;พัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ย
หน่วยงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การใส่ปุ๋ยในไร่อ้อยเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรและใช้แรงงานชาวไร่จำนวนมากและใช้เวลามากด้วย ทำให้มีพัฒนาระบบและออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยในไร่อ้อยแบบอัตโนมัติ ที่ใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงาน จึงสามารถใส่ปุ๋ยได้อย่างสม่ำเสมอไร้มลพิษ(จากการเผาใบอ้อย) นอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์การใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อย ประหยัดเวลา และเครื่องใส่ปุ๋ยนี้ราคาไม่แพงด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2HYwzEZYYek
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การออกแบบและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยในไร่อ้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง