ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ตวงทอง สรประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การท่องเที่ยวด้วยตนเอง;การสื่อสารอัตลักษณ์
หน่วยงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง มีการต่อสู้ ต่อรองและประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านการท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่างไร กระบวนการสื่อสารเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ที่ประกอบสร้างขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร โดยใช้การสัมภาษณ์และวิเคราะห์ตัวบทในสื่อออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง จำนวน 26 คน พบว่า ช่วงก่อนการเดินทาง มีการสื่อสารอัตลักษณ์ถึงการเป็นผู้มีอิสระ ทำในสิ่งต้องการ ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการหลบหนีออกจากชีวิตประจำวันอันน่าเหนื่อยหน่าย และสนใจการออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ ระหว่างการเดินทาง สื่อสารอัตลักษณ์ถึงผู้รู้จักดูแลความปลอดภัยให้กับตัวเอง มีไหวพริบและสติปัญญาในการเอาตัวรอดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีทุนเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมสูง มีใจเปิดกว้างพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆ การประกอบสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับต้นทุนเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมที่แต่ละคนมีอยู่และใช้ในการจัดการการท่องเที่ยว และการสื่อสารอัตลักษณ์สร้างที่ประกอบสร้างจากประสบการณ์ท่องเที่ยวลงในสื่อนั้น จะเป็นไปในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52179
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง