ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนในการรับมืออุทกภัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์
คำสำคัญ การรับมืออุทกภัย;ระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพื่อพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการอุทกภัย ศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรระบบฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการอุทกภัย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนในการจัดการอุทกภัย
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนในการรับมืออุทกภัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง