ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Development of microfluidic devices for determination of total cholesterol in blood
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Suphakorn Katib
เจ้าของผลงานร่วม Chalermpong Saenjum , Plaipol Dedvisitsakul , Kanchana Watla-iad
คำสำคัญ Microfluidic devices;Colorimetric method;Cholesterol;Blood
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/School of Science, Mae Fah Luang University, Muang, Chiang Rai 57100, Thailand
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย A simply and low-cost device was developed for determination of total cholesterol in blood sample. The device was based on microfluidic method that using online of separation and colorimetric monitoring. The colorimetric cholesterol reaction was performed between ferric chloride (FeCl3), and sulfuric acid (H2SO4) to obtain orange color. The developed device was designed by using silica gel coated on glass designed device (2.54 x 7.62 cm). The color intensity was detected as RGB systems by mean of RGB application on a smart phone. The linearity obtained from the graph plotted between concentration of cholesterol (0.00 to 2.80 mg·mL-1) and RGB signal was 0.9971. LOD and LOQ were 0.2943 and 0.9277 mg·mL-1, respectively. The device was validated with standard method on blood samples which they was enzymatic colorimetric reaction on spectrophotometric method. The developed device could be used as alternative method for screening total cholesterol in blood sample and taking care of human healthy and patient.
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.paccon2018.psu.ac.th/program.php
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


Development of microfluidic devices for determination of total cholesterol in blood is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง