ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสำรวจการปฏิบัติตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ใช้ในร้านเสริมสวย : กรณีศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กุลธิดา สุดทิม
เจ้าของผลงานร่วม กุลธิดา ชัยจินดา , อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
คำสำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมาย;ผลิตภัณฑ์ย้อมผม;ร้านเสริมสวย
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสำรวจการปฏิบัติตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ใช้ในร้านเสริมสวย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดสีติดทนถาวรแบบ Oxidative Hair Dye ฉลากของผลิตภัณฑ์ย้อมผมส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ไม่มีฉลากภาษาไทย แสดงข้อความอันจำเป็นและคำเตือนไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด การแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง พบสารห้ามใช้เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ย้อมผมยังไม่ได้รับการจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การสำรวจผู้ให้บริการในร้านเสริมสวย พบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านคำแนะนำจากฉลากหรือใบแทรกก่อนใช้ ทำให้ไม่ได้สอบถาม หรือตรวจสภาพหนังศีรษะของลูกค้า ประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำแนะนำในหลายขั้นตอน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/Chapter/3/24_78_C5_1.58.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การสำรวจการปฏิบัติตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ใช้ในร้านเสริมสวย : กรณีศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง