ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ การขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่;อาคารระบายน้ำล้น;คลองส่งน้ำดาดคอนครีต
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่ ตำบลหนองบุนนาก เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พื้นที่ประมาณ 90 ไร่ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3.50 เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง ทำนบดิน ความยาว 570 เมตร และปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 1,445 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/โครงการที่สำคัญ-c38/โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาค-v8556
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง