ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF GEOPOLYMER-CRUMB RUBBER COMPOSITE
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Krissanapat Yomthong
เจ้าของผลงานร่วม Darunee Wattanasiriwech , Pavadee Aungkavattana , Suthee Wattanasiriwech
คำสำคัญ Geopolymer;Crumb rubber;Composite;Paste;Mortar;Impact Strength
หน่วยงาน Materials Innovation Program, School of Science, Mae Fah Luang University, Thailand
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัสดุคอมโพสิตให้มีประสิทธิภาพในการรับแรงกระแทกแบบเฉียบพลันให้ดีขึ้น โดยมุ้งเน้นการใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เถ้าลอยจากอุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน และเศษยางบดจากล้อรถยนต์ที่ทิ้งแล้ว เมื่อทำการศึกษาพบว่าค่ากำลังรับแรงกระแทกแบบเฉียบพลันมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติมปริมาณเศษยางบดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเติมเศษยางบดลงไปในจีโอโพลิเมอร์ส่งผลกระทบต่อค่ากำลังรับแรงกดและค่ากำรังรับแรงกดแบบดัดงอลดอย่างอย่างเฉียบพลัน สุดท้ายนี้วัสดุคอมโพสิตระหว่างจีโอโพลิเมอร์และเศษยางบดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องมุงหลังคาได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง