ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รัชนี นาคจันทร์ เจ้าของฟาร์มโคนมครบวงจร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชนี นาคจันทร์
คำสำคัญ ฟาร์มโคนม;NAIPOL FARM
หน่วยงาน ฟาร์มนายพล จ.นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ด้วยรักและผูกพันรู้ซึ้งถึงคุณค่าวัวนมการสานต่ออาชีพของพ่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะผลิตน้ำนมดิบคุณภาพส่งตลาด ทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมสดพร้อมดื่มในบรรจุภัณฑ์สวยงามที่ชื่อว่า NAIPOL FARM สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยตัวเองในนาม“ Milk Factory by NAIPOL FARM” เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของผู้หญิงตัวเล็กๆที่ชื่อว่า รัชนี นาคจันทร์ได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.rakbankerd.com/vdo.php?id=2622
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


รัชนี นาคจันทร์ เจ้าของฟาร์มโคนมครบวงจร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง