ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม องอาจ ส่องสี , บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพ;มีเทน;ไฮโดรเจนซัลไฟด์;ตัวกลางดูดซับ;เฟอร์ริกไฮดรอกไซด์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ก๊าซชีวภาพที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยเมื่อใช้มูลสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน และมูลนกกระทาไข่ มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2 S) 480, 1,773 และ 3,509 ppm ก๊าซดังกล่าวมีกลิ่นเหม็น และกัดกร่อนโลหะเป็นอันตรายต่อหัวเตาหุงต้มหรือเครื่องยนต์ จึงควรกำจัดออกโดยใช้สารดูดซับที่แช่ในสารละลายเฟอร์ริก ไฮดรอกไซด์และโซดาไฟ โดยใช้ปูนซีเมนต์เทาผสมดินเบาหรือทรายละเอียด เมื่อนำไปวัดในฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สุกรขุน และนกกระทาไข่ พบว่า การใช้ทรายผสมปูนซีเมนต์สามารถลด H2 S ได้ดีกว่าดินเบาผสมปูนซีเมนต์เทาและการใช้ฝอยเหล็ก กล่าวคือ ลดได้ 99.3-97.3, 78.0-74.0 และ 69.4-49.9% เมื่อนำตัวกลางทรายละเอียดผสมปูนซีเมนต์เทาบรรจุลงในท่อ PVC ที่มีความยาว 50, 75 และ 100 ซม. พบว่า ประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้นตามความยาวของท่อ คือ ลด H2 S ได้เท่ากับ 99.3-97.3, 99.8-99.0 และ 100-99.6% โดยชุดดูดซับที่มีความยาว 100 ซม. สามารถลด H2 S จาก 2,400 ppm เป็น 0 ppm ในวันแรก และ 3 ppm หลังใช้งานนาน 30 วัน โดยตัวดูดซับจะเปลี่ยนสีจากน้ำตาลแดงเป็นสีน้ำตาลเข้ม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=442.pdf&id=711&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกจากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.