ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 2A13 จากหญ้าหมอน้อย (Vernonia cinerea) เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปอดจาการสูบบุหรี่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพัตรา บุญเรือง
เจ้าของผลงานร่วม ขนิษฐา ประกอบศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงกลด สารภูษิต
คำสำคัญ Cytochrome P450 2A13, Vernonia cinerea, inhibition, 4-methylnitrosamino -1-3-pyridyl-1-butanone (NNK)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สารสกัดกลุ่ม flavonoids และ hirsutinolids จากหญ้าหมอน้อยสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP2A13 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำปฏิกิริยากับสารก่อมะเร็งในบุหรี่ ก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้ โดยสารกลุ่ม flavonoids สามารถยับยั้งการทำงานของ CYP2A13 ได้ดีกว่า hirsutinolides ด้วยการยับยั้งแบบผันกลับได้ ในขณะที่ hirsutinolides ยับยั้งการทำงานของ CYP2A13 แบบผันกลับไม่ได้ ดังนั้นการวิจัยนี้อาจมีประโยชน์ในการนำสารสกัดจากหญ้าหมอน้อยไปใช้ในการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งจากการสูบบุหรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://doi.org/10.1080/00498254.2019.1675101
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง