ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ของสารสกัดซาโปนินจากปลิงดำ Holothuria leucospilota ต่อการชะลอความแก่ใน แบบจำลองหนอนตัวกลม Caenorhabditis elegans
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธิตินันท์ กิติสิน
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. วรวิทย์ ศุภมั่งมี , รศ.ดร. ไกร มีมล
คำสำคัญ Holothuria leucospilota;Longevity;Aging intervention;Caenorhabditis elegans
หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากปลิงทะเลดำ Holothuria leucospilota ที่อุดมไปด้วยสารซาโปนิน พบว่าประสิทธิภาพของสารสกัดจากปลิงทะเลดำ สามารถชะลอและยืดอายุขัยของหนอน Caenorhabditis elegans ได้ หนอนที่ได้รับสารสกัดจากปลิงทะเลดำ สามารถทนทานต่อสภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ สารอนุมูลอิสระ รังสียูวี และความร้อน อีกทั้งยังพบว่าสารสกัดจากปลิงทะเลดำ สามารถชะลอกลไลการเสื่อมชราผ่านทาง daf-16 ในกระบวนการ Insulin/IGF-1 signaling (IIS) pathway
ข้อมูลเพิ่มเติม https://doi.org/10.1111/jfbc.13075
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ฤทธิ์ของสารสกัดซาโปนินจากปลิงดำ Holothuria leucospilota ต่อการชะลอความแก่ใน แบบจำลองหนอนตัวกลม Caenorhabditis elegans is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง