ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำยางแผ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สสวท.
คำสำคัญ การทำยาง;ยางแผ่น
หน่วยงาน สสวท.
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ตั้งแต่ยางเข้ามาในประเทศไทยก็ร้อยกว่าปีแล้วสมัยก่อนเราไม่รู้วิธีการทำเป็นแผ่นในลักษณะนี้ หลังจากกรีดยางจะรอให้มันจับตัวเองอาจจะนำมาใส่ภาชนะหรือปล่อยอยู่ในถ้วยยางเป็นก้อนๆ จะขายกันในรูปเศษยางกันและเก็บยางไว้ไม่นานยางก็จับตัวไม่สมบูรณ์ก็จะมีการสูญเสียเนื้อยางไปด้วย หลังจากนั้นก็มีการวิวัฒนาการคิดค้นเครื่องรีดยาง เริ่มเก็บน้ำยางมารวบรวมใส่ภาชนะแล้วก็ใส่น้ำกรดตามที่กำหนดไว้ ปล่อยให้จับตัวหลังยางจับตัวแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องรีดเรียกว่าเครื่องรีดชุดคือ มีตัวรีดลื่น 3 ตัวรีดดอก 1 ตัว ตัวลายดอกจะทำให้เพิ่มพื้นที่ผิวมากขึ้นยางก็จะบางลง ทำให้เหลือความชื้นในแผ่นยางน้อยที่สุด น้ำที่เหลือในเครื่องถูกรีดออกมา ผึ่งแสงแดด 3-5 วันหลังจากนั้นก็ย้ายเอามารมควัน 1-2 วัน ใช้ฟีนน้อยลงเวลาก็น้อยลงเพื่อเป็นการลดต้นทุน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=tCL4qWMQecE
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การทำยางแผ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง