ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง The Physical Factors Comparison on Running-Bicycle Route in Chiangmai
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนพร พันธุ์นรา
คำสำคัญ bicycle route;running route;700th Chiangmai Anniversary Stadium;route environmental factor
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย This research focus on the recreation route around Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre – 700th anniversary Chiangmai Stadium - Huay Tung Tao Lake. The main question is how to develop this route to support people's activities. The results from 400 users show that the users use the trail for other purposes beyond the primary intention, exercising such as recreation, transportation, travel. It can reveal that the need for two different types of users will make the future development of the route concerns more about multi-dimension along with exercise.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ebpj.e-iph.co.uk/index.php/EBProceedings/article/view/1718
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


The Physical Factors Comparison on Running-Bicycle Route in Chiangmai is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง