ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวิสิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ การพัฒนาแหล่งน้ำ;อาคารรับน้ำ;อาคารระบายน้ำ;การขุดลอกสระเก็บน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำที่มีอยู่เดิมภายในโรงเรียน พร้อมทำอาคารรับน้ำและอาคารระบายน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ ให้แก่พื้นที่การเกษตรของโรงเรียน เสร็จสิ้นเดือนธันวาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/แนะนำโครงการ-c38/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ-โรงเรียนตำรวจตร-v8620
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวิสิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง