ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม;ระบบส่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยบ้านพุ่ม และทรงเยี่ยมราษฎรในเขตบ้านสุวรรณคาม ตำบลหนองปลิง กิ่งอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูนเพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ในการนี้ได้มี พระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทานความบางตอนว่า “...สำหรับสถานที่ที่จะสร้างตัวเขื่อนนั้น ควรสำรวจหาทำเลที่เหมาะสมที่สุดโดยจะต้องคำนึงถึงบริเวณที่กลายเป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งน้ำจะต้องท่วมพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร ทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องร่วมกันพิจารณาต่อไปเพื่อให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด...” กรมชลประทาน ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกันยายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/th/Projects/แนะนำโครงการ-c38/โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำอันเน-v8644
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง