ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณลักษณะสำหรับการระบุผู้นำทางความคิดบนสังคมออนไลน์เพื่อการพัฒนาระบบแนะนำอิงฐานความรู้ออนโทโลยี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุดารัตน์ แสงแก้ว
คำสำคัญ ผู้นำทางความคิด;ออนโทโลยี;ระบบแนะนำ;สังคมออนไลน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผู้นำทางความคิดเป็นบุคคลสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดบอกต่อ เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้อื่นโดยใช้อิทธิพลระหว่างบุคคล งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในการศึกษาคุณลักษณะทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของผู้นำทางความคิดเพื่อใช้สำหรับการการระบุผู้นำทางความคิดในกลุ่มสังคมออนไลน์ ซึ่งอยู่ในแพทตฟอร์มของกระดานข่าวโดยเฉพาะ โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน ตลอดจนการโพสต์บนเว็บไซต์พันทิป ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการสกัดข้อมูลดังกล่าวออกมาสำหรับคุณลักษณะออนไลน์ ส่วนคุณลักษณะออฟไลน์รวบรวมจากการประเมินตนเองด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงและความตรงแล้ว หลังจากนั้นอัลกอริทึมต้นไม้การตัดสินใจถูกนำมาใช้ในการเรียนรู้รูปแบบสำหรับการจำแนกความเป็นผู้นำทางความคิด ร่วมกับมีการใช้เทคนิคการปรับสมดุลข้อมูล SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling technique) และ Spread subsampling ในการจัดการปัญหาข้อมูลไม่สมดุลที่เกิดขึ้นด้วย ผลที่ได้พบว่าคุณลักษณะออฟไลน์ที่ใช้สามารถจำแนกผู้นำทางความคิดได้ ประกอบด้วย ความรู้สึกมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคมและการรับรู้ระดับความรู้ของตนเอง ส่วนคุณลักษณะออนไลน์สำคัญที่ใช้จำแนก ได้แก่ จำนวนการโพสต์ จำนวนการตอบ ระดับการเชื่อมโยง จำนวนคำแท็ค จำนวนการตอบกลับที่ได้รับ จำนวนคำที่ใช้โดยเฉลี่ย จำนวนการโพสต์แสดงความคิดเห็น และข้อความเชิงบวก นอกจากนั้นผลที่ได้ยังแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของการใช้คุณลักษณะออนไลน์ที่มีความใกล้เคียงกับคุณลักษณะออฟไลน์ ทำให้สามารถสรุปได้ว่า คุณลักษณะออนไลน์สามารถสะท้อนคุณลักษณะออฟไลน์ได้ในระดับดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://youtu.be/JNLwJ8lUIE8
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


คุณลักษณะสำหรับการระบุผู้นำทางความคิดบนสังคมออนไลน์เพื่อการพัฒนาระบบแนะนำอิงฐานความรู้ออนโทโลยี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: search/result_search.php

Line Number: 178


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง