ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำดึงงานวิจัยจากหิ้ง สู่เชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คำสำคัญ งานวิจัยจากหิ้งสู่เชิงพาณิชย์;การค้นคว้าวิจัย;การพัฒนานวัตกรรม
หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า การค้นคว้าวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มขีดความ สามารถการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นขึ้นมานั้น ล้วนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานหรือแก้ปัญหา ในสังคม และช่วยให้การดำเนินชีวิตง่ายและสะดวกขึ้น ประเทศผู้นำอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการ นำเทคโนโลยีมาใช้ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/637d089e80d4cc81cf3631a356da472c.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำดึงงานวิจัยจากหิ้ง สู่เชิงพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.