ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Siam Auto Event Car ปั้นรถ ปั้นแบรนด์ ผู้นําธุรกิจผลิตรถฟู๊ดทรัคแบบครบวงจร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คำสำคัญ ธุรกิจผลิตรถฟู๊ดทรัค;Siam Auto Event Car
หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย จุดเด่นของฟู๊ดทรัค คือการให้บริการอาหารถึงแหล่งผู้บริโภค หรือเป็นการให้บริการนอกสถานที่ โดยมีการ ประกอบอาหารหรือยกครัวขึ้นไปไว้บนรถ จึงสามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบอาหารและจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ได้ โดยมีเอกลักษณ์ที่ดึงดูด คือแบรนด์ของสินค้าและหน้าตาของรถฟู๊ดทรัค ที่แน่นอนว่าจะต้องถูกออกแบบดีไซน์มาอย่างดี ทั้งในแง่ของความสวยงามของตัวรถ และโครงสร้างต่างๆ เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/dedeadb196a09611f7e017666d9e64ae.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


Siam Auto Event Car ปั้นรถ ปั้นแบรนด์ ผู้นําธุรกิจผลิตรถฟู๊ดทรัคแบบครบวงจร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง