ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รักษ์ทุเรียนนนท์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ทุเรียนนนท์;ราชาผลไม้
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ทุเรียนผลไม้ที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นราชาผลไม้แห่งเอเซียอาคเนย์ และเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในภูมิภาค เป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่งว่าสายพันธุ์ของทุเรียนนนท์ที่เลื่องชื่อกำลังจะหมดไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปรารภถึงการอนุรักษ์พันธุ์เรียนนนท์ ตั้งแต่ ปี 2536 ทรงเห็นว่าพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของชาวนนทบุรีมีอยู่มาก แต่สวนในจังหวัดนนทบุรีกำลังจะเปลี่ยนสภาพไปจึงทรงห่วงว่าพันธุ์ไม้เหล่านั้นจะหมดไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


รักษ์ทุเรียนนนท์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง