ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มวยไทย ไอกล้า ยกระดับหลักสูตรมวยไทย สู่โลกดิจิทัล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คำสำคัญ มวยไทย;ไอกล้า
หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการมวยไทยไอกล้า (Muaythai iGLA)ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจในการผลักดันขอบเขตการนำเสนอองค์ความรู้ที่ถูกต้องของศาสตร์มวยไทยไปสู่ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศให้สัมฤทธิ์ผลแพร่หลายมากขึ้น และเป็นการทะลายกรอบให้มวยไทยเป็นศาสตร์การต่อสู้ระดับสากลที่ผู้คนทุกเพศทุกวัย ทุกภาษา เข้าถึงและเข้าใจได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย โมชั่น แคปเจอร์อนิเมชั่น เป็นต้น ตลอดจนหยิบยกคุณค่าแห่งอัตลักษณ์เฉพาะของมวยไทยมาแตกกิ่งก้านสาขาเพื่อสร้างประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและธุรกิจต่างๆ อย่างมีศักยภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/44eda8fdede7b0d4edf0d2cf7611003b.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


มวยไทย ไอกล้า ยกระดับหลักสูตรมวยไทย สู่โลกดิจิทัล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง