ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความท้าทายของญี่ปุ่น สู่ Society 5.0 เทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคตของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คำสำคัญ Society 5.0;เทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคต;ความท้าทายของญี่ปุ่น สู่ Society 5.0
หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การผนวกกันของโลกจริงและโลกไซเบอร์ที่รุดหน้าในปัจจุบันเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง ดังนั้นความท้าทายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อมุ่งสู่ Society 5.0 จึงจำเป็นที่จะต้องหาทางใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง Super Smart Society ที่ผู้คนทุกกลุ่มต่างได้ประโยชน์ โดยการพัฒนาสร้างโลกที่เชื่อมโยงกัน ต้องริเริ่มและแนะนำเทคโนโลยีใหม่แก่สังคมและอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีด้วยความชำนาญ ตลอดจนการร่วมมือกันกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ด้านการรับมือกับภัยคุกคามโลกที่เชื่อมโยงกันมีความสำคัญหลักๆ คือ มาตรการรักษาความปลอดภัยในซัพพลายเชนและโครงสร้างพื้นฐานสังคม การสร้างความตระหนักและให้การสนับสนุนแก่เอสเอ็มอี รวมถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีบูรณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/44eda8fdede7b0d4edf0d2cf7611003b.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ความท้าทายของญี่ปุ่น สู่ Society 5.0 เทคโนโลยีดิจิทัลสู่อนาคตของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง